สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองบัวแดง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองบัวแดง

200

33

0

1

34

34

0

12

0

22

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 9 สิงหาคม 2562 40 16 0 0 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 16 สิงหาคม 2562 40 3 0 0 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 30 สิงหาคม 2562 40 14 0 0 14 14 0 8 0 6 รายชื่อ