สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองบัวแดง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 9 สิงหาคม 2562 40 16 0 0 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 16 สิงหาคม 2562 40 3 0 0 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 30 สิงหาคม 2562 40 14 0 0 14 14 0 8 0 6 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง 3 ตุลาคม 2562 40 13 0 7 20 20 0 12 0 8 รายชื่อ