สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเกษตรสมบูรณ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเกษตรสมบูรณ์

7,370

299

0

97

396

396

0

0

0

396

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 29 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 5 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 12 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 19 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 26 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 30 สิงหาคม 2562 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 30 สิงหาคม 2562 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2 กันยายน 2562 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2 กันยายน 2562 600 0 0 70 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 3 กันยายน 2562 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 4 กันยายน 2562 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 4 กันยายน 2562 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 5 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 6 กันยายน 2562 400 125 0 0 125 125 0 0 0 125 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 11 กันยายน 2562 500 174 0 3 177 177 0 0 0 177 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 20 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ