สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเกษตรสมบูรณ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 29 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 5 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 12 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 19 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 26 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 30 สิงหาคม 2562 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 30 สิงหาคม 2562 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2 กันยายน 2562 600 0 0 70 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2 กันยายน 2562 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 3 กันยายน 2562 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 4 กันยายน 2562 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 4 กันยายน 2562 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 5 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 6 กันยายน 2562 400 125 0 0 125 125 0 0 0 125 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 9 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 11 กันยายน 2562 500 174 0 3 177 177 0 0 0 177 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 16 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 20 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 23 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 24 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 25 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 600 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 27 กันยายน 2562 600 8 0 1 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 30 กันยายน 2562 600 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 1 ตุลาคม 2562 400 133 0 0 133 133 0 0 0 133 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 2 ตุลาคม 2562 400 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 8 ตุลาคม 2562 200 137 0 0 137 137 0 0 0 137 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ 21 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ