สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคอนสวรรค์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 1 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 29 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 3 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 5 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 9 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 16 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 15 0 5 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 19 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 6 0 14 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 27 สิงหาคม 2562 65 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 28 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 23 กันยายน 2562 90 62 0 0 62 62 0 1 0 61 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ