สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคอนสวรรค์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอคอนสวรรค์

1,205

207

0

41

248

248

62

24

0

162

1. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 1 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 29 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 3 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 5 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 9 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 16 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 15 0 5 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 19 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 6 0 14 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 27 สิงหาคม 2562 65 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 28 สิงหาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสวรรค์ 23 กันยายน 2562 90 62 0 0 62 62 62 0 0 0 รายชื่อ