สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านเขว้า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาประชาคม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 27 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 28 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 27 สิงหาคม 2562 200 18 0 6 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 28 สิงหาคม 2562 200 78 0 0 78 78 0 1 0 77 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 29 สิงหาคม 2562 200 84 0 1 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 29 สิงหาคม 2562 200 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 30 สิงหาคม 2562 250 142 0 0 142 142 0 1 0 141 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 31 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 31 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 1 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 2 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 2 กันยายน 2562 100 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
23 ศาลาประชาคม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง 2 กันยายน 2562 200 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
24 ศาลาประชาคม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง 3 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 5 กันยายน 2562 200 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
28 ศาลาประชาคม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง 6 กันยายน 2562 200 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 11 กันยายน 2562 150 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
31 ศาลาประชาคม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนแดง 12 กันยายน 2562 100 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลภูแลนคา 11 ตุลาคม 2562 30 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเขว้า 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ