สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองชัยภูมิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 8 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 9 สิงหาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 13 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว 3 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 3 กันยายน 2562 300 281 2 7 290 290 0 0 0 290 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียว 4 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 4 กันยายน 2562 300 123 0 3 126 126 0 0 0 126 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 13 กันยายน 2562 200 167 0 0 167 167 0 0 0 167 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 17 กันยายน 2562 250 241 0 0 241 241 0 0 0 241 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 18 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 19 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 20 กันยายน 2562 150 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน 24 กันยายน 2562 200 283 0 0 283 283 0 0 0 283 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อน 25 กันยายน 2562 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 27 กันยายน 2562 300 237 0 1 238 238 0 172 0 66 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 4 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชัยภูมิ 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ