สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเลิงนกทา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 เทศบาลตำบลบุ่งค้า 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 7 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 7 กันยายน 2562 40 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 8 กันยายน 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลบุ่งค้า 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 14 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 14 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
10 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 15 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 20 กันยายน 2562 70 71 0 0 71 71 0 1 0 70 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา 20 กันยายน 2562 70 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลบุ่งค้า 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 21 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา 21 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 28 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 เทศบาลตำบลบุ่งค้า 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 5 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 6 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 12 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 19 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ