สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเลิงนกทา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเลิงนกทา

476

150

0

1

151

151

71

0

0

80

1. วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 7 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 7 กันยายน 2562 40 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
3. วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 8 กันยายน 2562 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 14 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 14 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
6. วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 15 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 21 กันยายน 2562 90 70 0 0 70 70 70 0 0 0 รายชื่อ
8. โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 21 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
9. วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 28 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 5 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ