สรุปยอดห้องสอบ อำเภอมหาชนะชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 5 กันยายน 2562 110 98 0 0 98 98 0 0 0 98 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 6 กันยายน 2562 4 12 0 2 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ