สรุปยอดห้องสอบ อำเภอมหาชนะชัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอมหาชนะชัย

114

110

0

2

112

112

0

0

0

112

1. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 5 กันยายน 2562 110 98 0 0 98 98 0 0 0 98 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย 6 กันยายน 2562 4 12 0 2 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ