สรุปยอดห้องสอบ อำเภอป่าติ้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 20 กันยายน 2562 400 139 0 0 139 139 0 0 0 139 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 25 กันยายน 2562 300 165 0 0 165 165 0 0 0 165 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 26 กันยายน 2562 100 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 25 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 12 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 13 พฤศจิกายน 2562 200 122 0 0 122 122 0 121 1 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 20 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 10 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว 20 ธันวาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ