สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคำเขื่อนแก้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 20 สิงหาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 23 สิงหาคม 2562 50 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 27 สิงหาคม 2562 60 59 0 0 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 28 สิงหาคม 2562 70 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจริญ 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาวัดบ้านทุ่งมน 5 กันยายน 2562 65 64 0 1 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
15 ศาลาประชาคมบ้านคำม่วง หมู่ที่๗ 6 กันยายน 2562 60 55 0 0 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 10 กันยายน 2562 50 23 0 0 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาวัดวัดบ้านโซงหมู่1 ต.ทุ่งมน 17 กันยายน 2562 60 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ