สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกุดชุม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 10 กันยายน 2562 27 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 11 กันยายน 2562 27 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 17 กันยายน 2562 25 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 18 กันยายน 2562 30 25 0 3 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 24 กันยายน 2562 158 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 25 กันยายน 2562 157 90 0 0 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 26 กันยายน 2562 300 159 0 0 159 159 0 0 0 159 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 27 กันยายน 2562 16 6 0 0 6 6 0 5 1 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ