สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองยโสธร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร 20 กันยายน 2562 75 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยโสธร 23 กันยายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ