สรุปยอดห้องสอบ อำเภอน้ำขุ่น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 เทศบาลตำบลตาเกา 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลตาเกา 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 เทศบาลตำบลตาเกา 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 เทศบาลตำบลตาเกา 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 เทศบาลตำบลตาเกา 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 เทศบาลตำบลตาเกา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอ 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอ 1 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 เทศบาลตำบลตาเกา 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 เทศบาลตำบลตาเกา 5 กันยายน 2562 80 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 เทศบาลตำบลตาเกา 6 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 1 19 รายชื่อ
40 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 6 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอ 6 กันยายน 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 เทศบาลตำบลตาเกา 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 เทศบาลตำบลตาเกา 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 เทศบาลตำบลตาเกา 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 เทศบาลตำบลตาเกา 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 เทศบาลตำบลตาเกา 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 เทศบาลตำบลตาเกา 26 กันยายน 2562 80 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 เทศบาลตำบลตาเกา 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 เทศบาลตำบลตาเกา 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 เทศบาลตำบลตาเกา 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 เทศบาลตำบลตาเกา 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 เทศบาลตำบลตาเกา 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 องค์การบริหารส่วนตำบลไพบูลย์ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 เทศบาลตำบลตาเกา 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 เทศบาลตำบลขี้เหล็ก 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 เทศบาลตำบลตาเกา 21 พฤศจิกายน 2562 4 3 0 0 3 3 0 0 2 1 รายชื่อ
96 หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 19 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 เทศบาลตำบลตาเกา 19 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอ 20 ธันวาคม 2562 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
99 หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น 23 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ