สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสว่างวีระวงศ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสว่างวีระวงศ์

160

63

0

0

63

63

13

24

1

25

1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 6 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
4. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 9 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 12 1 7 รายชื่อ
5. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 10 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 9 0 1 รายชื่อ
6. หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 25 กันยายน 2562 20 13 0 0 13 13 13 0 0 0 รายชื่อ