สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสว่างวีระวงศ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 8 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 6 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 9 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 12 1 7 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 10 กันยายน 2562 20 10 0 0 10 10 0 9 0 1 รายชื่อ
7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 25 กันยายน 2562 20 18 0 0 18 18 0 9 0 9 รายชื่อ
9 หอประชุมที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ 3 ตุลาคม 2562 15 15 0 0 15 15 0 11 0 4 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ