สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเหล่าเสือโก้ก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 18 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 20 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 27 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 2 ตุลาคม 2562 200 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
27 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 8 ตุลาคม 2562 200 12 0 1 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
30 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 9 ตุลาคม 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 10 ตุลาคม 2562 200 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
32 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 22 ตุลาคม 2562 200 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
38 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 23 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 24 ตุลาคม 2562 200 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
40 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 29 ตุลาคม 2562 200 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
42 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 30 ตุลาคม 2562 200 5 0 0 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ
43 หอประชุมที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก 31 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ