สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาตาล

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนาตาล

560

297

0

1

298

298

0

6

0

292

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 5 กันยายน 2562 80 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 6 กันยายน 2562 80 68 0 0 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 10 กันยายน 2562 80 77 0 0 77 77 0 1 0 76 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 11 กันยายน 2562 80 78 0 1 79 79 0 5 0 74 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 14 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 15 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ