สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาตาล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 5 กันยายน 2562 80 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 6 กันยายน 2562 80 68 0 0 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
8 สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 9 กันยายน 2562 0 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 10 กันยายน 2562 80 77 0 0 77 77 0 1 0 76 รายชื่อ
10 สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 11 กันยายน 2562 80 78 0 1 79 79 0 5 0 74 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 14 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 15 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอนาตาล 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 2 ตุลาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สนง.เกษตรอำเภอนาตาล 3 ตุลาคม 2562 45 43 0 0 43 43 0 39 2 2 รายชื่อ