สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาเยีย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 1 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 8 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 15 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 22 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 29 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 5 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 12 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 19 สิงหาคม 2562 10 10 0 0 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 26 สิงหาคม 2562 10 30 0 1 31 31 0 7 1 23 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 2 กันยายน 2562 30 10 0 0 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 2 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 9 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 10 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 15 0 85 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 16 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 23 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 30 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 7 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 7 ตุลาคม 2562 125 121 0 0 121 121 0 23 0 98 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 14 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 21 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 28 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ