สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาเยีย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนาเยีย

410

150

0

1

151

151

0

25

1

125

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 1 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 8 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 15 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 22 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 29 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 5 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 12 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 19 สิงหาคม 2562 10 10 0 0 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 26 สิงหาคม 2562 10 30 0 1 31 31 0 7 1 23 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 2 กันยายน 2562 30 10 0 0 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 2 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 9 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 10 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 15 0 85 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 16 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 23 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 30 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 7 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 14 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 21 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเยีย 28 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ