สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งศรีอุดม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 10 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 11 กันยายน 2562 150 100 0 0 100 100 0 27 0 73 รายชื่อ
39 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 17 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 20 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 26 กันยายน 2562 80 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
48 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 2 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 7 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
54 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 9 ตุลาคม 2562 150 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
56 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 10 ตุลาคม 2562 150 132 0 1 133 133 0 0 0 133 รายชื่อ
57 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 15 ตุลาคม 2562 500 250 0 6 256 256 0 182 1 73 รายชื่อ
60 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
61 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 17 ตุลาคม 2562 80 3 0 14 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
62 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
63 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 19 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 20 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 21 ตุลาคม 2562 80 1 0 14 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
66 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 22 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 23 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 24 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
69 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 25 ตุลาคม 2562 80 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
70 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 28 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 29 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
72 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 30 ตุลาคม 2562 60 2 0 20 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
73 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 31 ตุลาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
74 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 1 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 4 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
76 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 5 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
77 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 8 พฤศจิกายน 2562 20 5 0 0 5 5 0 5 0 0 รายชื่อ
78 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 27 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 28 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 29 พฤศจิกายน 2562 80 56 0 1 57 57 0 56 0 1 รายชื่อ
81 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 10 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม 11 ธันวาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ