สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสิรินธร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสิรินธร

160

147

0

26

173

173

0

34

1

138

1. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 9 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 0 10 0 49 รายชื่อ
2. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 10 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
3. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 16 กันยายน 2562 60 48 0 10 58 58 0 3 1 54 รายชื่อ