สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสิรินธร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 11 11 11 0 11 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
3 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
5 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 9 กันยายน 2562 60 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
10 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 10 กันยายน 2562 40 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
11 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 16 กันยายน 2562 60 44 0 10 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
13 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 11 ตุลาคม 2562 80 79 0 0 79 79 0 0 0 79 รายชื่อ
18 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 15 ตุลาคม 2562 80 22 0 6 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
19 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
21 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 12 ธันวาคม 2562 80 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
23 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 13 ธันวาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 8 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 13 มกราคม 2563 30 21 0 0 21 21 0 6 0 15 รายชื่อ
26 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 7 กรกฎาคม 2563 120 0 0 34 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
27 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 10 กรกฎาคม 2563 55 0 0 33 33 33 0 1 0 32 รายชื่อ
28 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 3 สิงหาคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 4 สิงหาคม 2563 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 5 สิงหาคม 2563 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 6 สิงหาคม 2563 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสิรินธร 7 สิงหาคม 2563 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ