สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอนมดแดง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอดอนมดแดง

150

70

0

2

72

72

72

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 26 กันยายน 2562 30 20 0 0 20 20 20 0 0 0 รายชื่อ