สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอนมดแดง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 10 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 26 กันยายน 2562 60 50 0 2 52 52 0 28 0 24 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 3 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 4 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนมดแดง 11 ตุลาคม 2562 50 22 0 0 22 22 0 22 0 0 รายชื่อ