สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสำโรง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสำโรง

50

50

0

0

50

50

0

0

0

50

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 6 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ