สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพธิ์ไทร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 1 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 20 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 4 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 18 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 25 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 8 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 11 กันยายน 2562 80 67 0 0 67 67 0 19 1 47 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 12 กันยายน 2562 80 66 0 14 80 80 0 21 0 59 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 13 กันยายน 2562 80 79 0 1 80 80 0 19 0 61 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 14 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 16 1 63 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 15 กันยายน 2562 80 71 0 1 72 72 0 11 0 61 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 14 ตุลาคม 2562 120 119 0 0 119 119 0 45 1 73 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 15 ตุลาคม 2562 120 119 0 0 119 119 0 49 0 70 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 17 ตุลาคม 2562 120 104 0 5 109 109 0 53 0 56 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 18 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 6 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ไทร 7 ธันวาคม 2562 20 14 0 2 16 16 0 16 0 0 รายชื่อ