สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตาลสุม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอตาลสุม

100

100

0

1

101

101

0

37

0

64

1. สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 10 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอตาลสุม 11 กันยายน 2562 75 75 0 1 76 76 0 37 0 39 รายชื่อ