สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพิบูลมังสาหาร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพิบูลมังสาหาร

230

11

0

8

19

19

0

5

0

14

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 23 สิงหาคม 2562 30 11 0 8 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
2. หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ