สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพิบูลมังสาหาร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร 23 สิงหาคม 2562 30 11 0 8 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
4 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลระเว 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ