สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวารินชำราบ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 3 กันยายน 2562 120 0 0 9 9 9 0 9 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 5 กันยายน 2562 120 0 0 11 11 11 0 10 0 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 6 กันยายน 2562 50 50 0 1 51 51 0 2 13 36 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 19 กันยายน 2562 150 0 0 141 141 141 0 23 0 118 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 23 กันยายน 2562 300 0 0 64 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 24 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 25 กันยายน 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 4 ตุลาคม 2562 190 131 0 0 131 131 0 80 0 51 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 11 ตุลาคม 2562 90 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 19 ธันวาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ