สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวารินชำราบ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวารินชำราบ

2,020

50

0

236

286

286

74

44

13

155

1. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 3 กันยายน 2562 120 0 0 9 9 9 0 9 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 5 กันยายน 2562 120 0 0 11 11 11 0 10 0 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 6 กันยายน 2562 50 50 0 1 51 51 0 2 13 36 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 11 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 17 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 18 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 19 กันยายน 2562 150 0 0 141 141 141 0 23 0 118 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 23 กันยายน 2562 300 0 0 74 74 74 74 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 24 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ