สรุปยอดห้องสอบ อำเภอม่วงสามสิบ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 6 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 11 กันยายน 2562 80 20 0 0 20 20 0 20 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 5 ตุลาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 6 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ