สรุปยอดห้องสอบ อำเภอม่วงสามสิบ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอม่วงสามสิบ

960

20

0

0

20

20

0

20

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 11 กันยายน 2562 80 20 0 0 20 20 0 20 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอม่วงสามสิบ 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ