สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกุดข้าวปุ้น

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 9 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 0 46 0 13 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 10 กันยายน 2562 60 54 0 0 54 54 0 9 0 45 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 11 กันยายน 2562 11 11 0 0 11 11 0 4 0 7 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 7 ตุลาคม 2562 60 23 0 0 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 9 ตุลาคม 2562 37 26 0 0 26 26 0 11 0 15 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 19 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น 20 พฤศจิกายน 2562 0 18 0 0 18 18 0 4 0 14 รายชื่อ