สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตระการพืชผล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 6 กันยายน 2562 90 90 0 0 90 90 0 0 1 89 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 10 กันยายน 2562 90 89 0 1 90 90 0 10 0 80 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 12 กันยายน 2562 90 90 0 0 90 90 0 17 0 73 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 13 กันยายน 2562 31 31 0 0 31 31 0 2 0 29 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 4 ตุลาคม 2562 90 89 0 0 89 89 0 25 0 64 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 8 ตุลาคม 2562 0 86 0 0 86 86 0 37 0 49 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 9 ตุลาคม 2562 90 88 0 0 88 88 0 9 3 76 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 10 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 20 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 21 พฤศจิกายน 2562 10 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 20 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 21 มกราคม 2563 2 2 0 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ