สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตระการพืชผล

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอตระการพืชผล

301

300

0

1

301

301

0

29

1

271

1. สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 6 กันยายน 2562 90 90 0 0 90 90 0 0 1 89 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 10 กันยายน 2562 90 89 0 1 90 90 0 10 0 80 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 12 กันยายน 2562 90 90 0 0 90 90 0 17 0 73 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอตระการพืชผล (ปวริศรา) 13 กันยายน 2562 31 31 0 0 31 31 0 2 0 29 รายชื่อ