สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบุณฑริก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 11 กันยายน 2562 100 83 0 0 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 12 กันยายน 2562 100 78 0 0 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 19 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 26 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 2 ตุลาคม 2562 120 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 4 ตุลาคม 2562 38 9 0 1 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 6 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 7 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 8 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 9 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 10 ตุลาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 15 ตุลาคม 2562 67 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 6 พฤศจิกายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 14 พฤศจิกายน 2562 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบุณฑริก 15 พฤศจิกายน 2562 260 128 0 33 161 161 0 157 3 1 รายชื่อ