สรุปยอดห้องสอบ อำเภอน้ำยืน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 4 กรกฎาคม 2562 80 0 1 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 16 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 46 46 46 0 2 0 44 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 31 31 31 0 3 0 28 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 หอประชุมอำเภอน้ำยืน 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 6 กันยายน 2562 80 1 0 20 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
59 หอประชุมอำเภอน้ำยืน 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 11 กันยายน 2562 40 37 0 1 38 38 0 0 1 37 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 12 กันยายน 2562 80 78 0 1 79 79 0 4 0 75 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 17 กันยายน 2562 80 18 0 2 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 24 กันยายน 2562 80 0 1 1 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 หอประชุมอำเภอน้ำยืน 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 หอประชุมอำเภอน้ำยืน 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 หอประชุมอำเภอน้ำยืน 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 หอประชุมอำเภอน้ำยืน 16 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ศาลาประชาคม หมู่ 4 ตำบลบุเปือย 24 มิถุนายน 2563 40 7 0 33 40 40 0 10 0 30 รายชื่อ
72 ศาลาประชาคม หมู่12 ตำบลบุเปือย 25 มิถุนายน 2563 80 0 0 80 80 80 0 21 5 54 รายชื่อ
73 ศาลาประชาคม หมู่ 6 ตำบลบุเปือย 26 มิถุนายน 2563 60 1 0 39 40 40 0 16 0 24 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 26 มิถุนายน 2563 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ