สรุปยอดห้องสอบ อำเภอน้ำยืน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอน้ำยืน

4,360

134

2

159

295

295

2

11

1

281

1. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 4 กรกฎาคม 2562 80 0 1 1 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 16 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 46 46 46 0 2 0 44 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 31 31 31 0 3 0 28 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 6 กันยายน 2562 80 1 0 20 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 10 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน1 11 กันยายน 2562 40 37 0 1 38 38 0 0 1 37 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 12 กันยายน 2562 80 78 0 1 79 79 0 4 0 75 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 17 กันยายน 2562 80 18 0 2 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 24 กันยายน 2562 80 0 1 1 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำยืน 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ