สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาจะหลวย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 10 กันยายน 2562 140 139 0 0 139 139 0 37 0 102 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 11 กันยายน 2562 140 130 0 1 131 131 0 16 0 115 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 12 กันยายน 2562 140 131 0 4 135 135 0 16 0 119 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 8 ตุลาคม 2562 0 140 0 0 140 140 0 82 0 58 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 9 ตุลาคม 2562 0 139 0 0 139 139 0 84 2 53 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 10 ตุลาคม 2562 1 71 0 0 71 71 0 23 0 48 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 20 พฤศจิกายน 2562 120 0 0 63 63 63 0 17 0 46 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 27 พฤศจิกายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 4 ธันวาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 11 ธันวาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 18 ธันวาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 25 ธันวาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย 22 เมษายน 2563 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ