สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเดชอุดม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 6 สิงหาคม 2562 30 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 14 สิงหาคม 2562 90 47 0 14 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 16 สิงหาคม 2562 120 61 0 3 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 18 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 19 สิงหาคม 2562 120 38 0 37 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 21 สิงหาคม 2562 120 21 0 63 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 23 สิงหาคม 2562 80 10 0 76 86 86 0 0 0 86 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 26 สิงหาคม 2562 120 2 0 36 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 30 สิงหาคม 2562 120 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 4 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 6 กันยายน 2562 150 16 0 10 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 13 กันยายน 2562 150 95 0 3 98 98 0 0 0 98 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 18 กันยายน 2562 150 17 0 2 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 20 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 25 กันยายน 2562 150 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 27 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 30 กันยายน 2562 240 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 2 ตุลาคม 2562 280 16 0 3 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 7 ตุลาคม 2562 180 26 0 8 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 9 ตุลาคม 2562 90 6 0 4 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 11 ตุลาคม 2562 90 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 16 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 18 ตุลาคม 2562 90 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 19 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 24 ตุลาคม 2562 80 3 0 15 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 25 ตุลาคม 2562 60 2 0 9 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 31 ตุลาคม 2562 50 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 1 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 5 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 6 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 7 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 8 พฤศจิกายน 2562 50 23 0 18 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 13 พฤศจิกายน 2562 50 23 0 8 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 20 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 4 ธันวาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 11 ธันวาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 18 ธันวาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 25 ธันวาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 18 มีนาคม 2563 0 100 0 97 197 197 0 192 4 1 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 24 มีนาคม 2563 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 25 มีนาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 15 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 22 เมษายน 2563 200 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 30 เมษายน 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 29 พฤษภาคม 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 17 มิถุนายน 2563 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 15 กรกฎาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 21 กรกฎาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 22 กรกฎาคม 2563 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 12 สิงหาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 18 สิงหาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 19 สิงหาคม 2563 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 22 กันยายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 23 กันยายน 2563 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ