สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเดชอุดม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเดชอุดม

2,680

505

0

363

868

868

43

242

4

579

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 6 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 4 0 25 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 14 สิงหาคม 2562 90 56 0 31 87 87 0 26 0 61 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 16 สิงหาคม 2562 120 104 0 9 113 113 0 49 0 64 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 19 สิงหาคม 2562 120 68 0 49 117 117 0 41 1 75 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 21 สิงหาคม 2562 120 34 0 77 111 111 0 27 0 84 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 23 สิงหาคม 2562 80 11 0 103 114 114 0 28 0 86 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 26 สิงหาคม 2562 120 2 0 69 71 71 0 31 2 38 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 28 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 30 สิงหาคม 2562 120 4 0 8 12 12 0 9 0 3 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 4 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 6 กันยายน 2562 150 17 0 11 28 28 0 2 0 26 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 13 กันยายน 2562 150 120 0 3 123 123 0 24 1 98 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 18 กันยายน 2562 150 18 0 2 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 20 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 25 กันยายน 2562 150 10 0 0 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 27 กันยายน 2562 150 32 0 1 33 33 33 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 2 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 4 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 9 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 11 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 16 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 18 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเดชอุดม 19 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ