สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขมราฐ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 18 กรกฎาคม 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 12 กันยายน 2562 80 54 1 3 58 58 0 3 0 55 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 13 กันยายน 2562 80 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 18 กันยายน 2562 85 61 1 1 63 63 0 18 0 45 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 19 กันยายน 2562 80 47 0 1 48 48 0 13 0 35 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 26 กันยายน 2562 80 0 1 45 46 46 0 13 0 33 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ