สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขมราฐ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 18 กรกฎาคม 2562 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 12 กันยายน 2562 80 54 1 3 58 58 0 3 0 55 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 13 กันยายน 2562 80 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 18 กันยายน 2562 85 60 1 1 62 62 0 17 0 45 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 19 กันยายน 2562 80 47 0 1 48 48 0 13 0 35 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 26 กันยายน 2562 80 0 1 45 46 46 0 13 0 33 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 28 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 29 พฤศจิกายน 2562 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 3 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 4 ธันวาคม 2562 95 40 0 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 6 ธันวาคม 2562 100 58 0 0 58 58 0 58 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 9 ธันวาคม 2562 103 100 0 2 102 102 0 102 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 25 พฤษภาคม 2563 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเขมราฐ 27 พฤษภาคม 2563 20 1 0 10 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ