สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขื่องใน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 9 กันยายน 2562 76 38 0 1 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
9 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 10 กันยายน 2562 300 111 0 1 112 112 0 55 0 57 รายชื่อ
10 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 11 ตุลาคม 2562 130 117 0 0 117 117 0 51 2 64 รายชื่อ