สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขื่องใน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเขื่องใน

376

149

0

2

151

151

0

55

0

96

1. อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 9 กันยายน 2562 76 38 0 1 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
2. อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 10 กันยายน 2562 300 111 0 1 112 112 0 55 0 57 รายชื่อ