สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโขงเจียม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 26 กันยายน 2562 105 93 0 1 94 94 0 5 0 89 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 27 กันยายน 2562 160 19 0 0 19 19 0 19 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 29 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 6 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม 19 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 6 ธันวาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ