สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีเมืองใหม่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีเมืองใหม่

260

271

0

0

271

271

0

15

0

256

1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 9 กันยายน 2562 10 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 12 กันยายน 2562 125 125 0 0 125 125 0 1 0 124 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเมืองใหม่ ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 13 กันยายน 2562 125 125 0 0 125 125 0 3 0 122 รายชื่อ