สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองอุบลราชธานี

745

50

0

0

50

50

0

0

1

49

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 2 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 5 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 12 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 16 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 30 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 2 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 6 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 9 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 13 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 16 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ศาลากลางบ้านบ้านนาใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกระโสบ 6 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 1 49 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ