สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 2 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 5 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 12 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 16 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 30 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 2 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 6 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 9 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 13 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 16 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศาลากลางบ้านบ้านนาใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกระโสบ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลากลางบ้านบ้านนาใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลกระโสบ 6 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 1 49 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี 22 ตุลาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ