สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศิลาลาด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จัวหวัดศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จัวหวัดศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 17 กันยายน 2562 7 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคมวัดบ้านหนองบัวดง ม.6 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 18 กันยายน 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 1 9 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 18 18 18 0 0 1 17 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 38 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 24 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 25 ตุลาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 30 ตุลาคม 2562 5 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 31 ตุลาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 11 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ