สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 8 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 13 สิงหาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 16 สิงหาคม 2562 60 0 25 2 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
20 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 19 สิงหาคม 2562 30 0 11 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
21 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 21 สิงหาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 21 สิงหาคม 2562 20 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
24 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 24 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 24 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 27 เมษายน 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 27 เมษายน 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 28 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 28 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 29 เมษายน 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 29 เมษายน 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 30 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 30 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 5 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 6 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 7 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 8 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 12 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 14 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 19 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 21 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 26 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 4 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 9 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 11 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 16 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 18 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 23 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ