สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 8 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 13 สิงหาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 16 สิงหาคม 2562 60 0 25 2 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
20 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 19 สิงหาคม 2562 30 0 11 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
21 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 21 สิงหาคม 2562 20 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
23 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 21 สิงหาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ