สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

460

0

40

2

42

42

0

0

0

42

1. ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 2 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 8 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 8 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 13 สิงหาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 16 สิงหาคม 2562 60 0 25 2 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
15. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 19 สิงหาคม 2562 30 0 11 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
16. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 21 สิงหาคม 2562 20 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
17. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอีเซ 21 สิงหาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ