สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพยุห์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 2 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 9 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 16 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 4 ตุลาคม 2562 90 0 1 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
16 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 3 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 6 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 7 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 8 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 10 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 12 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 13 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 14 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 15 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 22 เมษายน 2563 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
27 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 23 เมษายน 2563 150 0 0 37 37 37 0 0 1 36 รายชื่อ
28 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 24 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 29 เมษายน 2563 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 1 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 4 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 5 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 6 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 7 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 8 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 11 พฤษภาคม 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 1 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 2 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 3 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 8 มิถุนายน 2563 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 9 มิถุนายน 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 2 กรกฎาคม 2563 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ