สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพยุห์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 2 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 9 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 16 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 23 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 4 ตุลาคม 2562 90 0 1 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
16 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพยุห์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ