สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเบญจลักษ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 24 กันยายน 2562 0 12 0 0 12 12 0 12 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 25 กันยายน 2562 0 12 0 1 13 13 0 12 0 1 รายชื่อ
19 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 28 กันยายน 2562 128 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
21 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 29 กันยายน 2562 0 0 0 87 87 87 0 0 4 83 รายชื่อ
22 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 30 กันยายน 2562 160 0 0 145 145 145 0 0 0 145 รายชื่อ
23 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์(ชั้น2)จังหวัดศรีสะเกษ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง 13 เมษายน 2563 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
27 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง 14 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 หอประชุมอำเภอเบญจลักษ์ 14 เมษายน 2563 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 14 เมษายน 2563 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
30 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 14 เมษายน 2563 20 0 0 13 13 13 0 0 2 11 รายชื่อ
31 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 14 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 14 เมษายน 2563 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
33 หอประชุมอำเภอเบญจลักษ์ 15 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 15 เมษายน 2563 20 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
35 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 15 เมษายน 2563 20 0 0 20 20 20 0 3 2 15 รายชื่อ
36 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 15 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 15 เมษายน 2563 20 0 0 20 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
38 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง 15 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 16 เมษายน 2563 20 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
40 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง 16 เมษายน 2563 40 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
41 หอประชุมอำเภอเบญจลักษ์ 16 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 16 เมษายน 2563 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
43 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 16 เมษายน 2563 20 0 0 18 18 18 0 1 0 17 รายชื่อ
44 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 16 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง 17 เมษายน 2563 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
46 หอประชุมอำเภอเบญจลักษ์ 17 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 17 เมษายน 2563 20 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
48 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 17 เมษายน 2563 40 0 0 19 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
49 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 17 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 17 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 หอประชุมอำเภอเบญจลักษ์ 18 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 หอประชุมอำเภอเบญจลักษ์ 19 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 20 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 20 เมษายน 2563 20 0 0 20 20 20 0 7 0 13 รายชื่อ
55 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 20 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง 20 เมษายน 2563 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
57 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 20 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 21 เมษายน 2563 20 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
59 หอประชุมอำเภอเบญจลักษ์ 21 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 21 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 21 เมษายน 2563 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
62 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง 21 เมษายน 2563 40 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
63 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 21 เมษายน 2563 20 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
64 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 22 เมษายน 2563 20 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
65 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง 22 เมษายน 2563 40 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
66 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 22 เมษายน 2563 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
67 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 22 เมษายน 2563 20 0 0 19 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
68 หอประชุมอำเภอเบญจลักษ์ 22 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 22 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 23 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 23 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 23 เมษายน 2563 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
73 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 24 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง 24 เมษายน 2563 40 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
75 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 24 เมษายน 2563 20 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
76 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 24 เมษายน 2563 40 0 0 40 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
77 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 27 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 27 เมษายน 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 28 เมษายน 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 28 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 29 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 30 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ 30 เมษายน 2563 40 0 0 3 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
84 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 30 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 1 พฤษภาคม 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 1 พฤษภาคม 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 5 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว 7 พฤษภาคม 2563 0 0 0 23 23 23 0 23 0 0 รายชื่อ
89 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 7 พฤษภาคม 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม 8 พฤษภาคม 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ