สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองจันทร์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2562 200 0 2 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
8 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2562 200 0 32 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
10 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 30 กันยายน 2562 100 0 19 1 20 20 0 2 2 16 รายชื่อ
14 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 16 ตุลาคม 2562 50 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
17 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 19 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 20 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2562 50 17 3 1 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
21 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 22 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 24 ตุลาคม 2562 100 37 0 0 37 37 0 33 1 3 รายชื่อ
23 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจันทร์ (ชั้น2) จังหวัดศรีสะเกษ 28 ตุลาคม 2562 100 0 15 0 15 15 0 15 0 0 รายชื่อ
24 สนง.เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ 5 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สนง.เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ 7 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สนง.เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ 8 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สนง.เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ 13 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สนง.เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ 15 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สนง.เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ 19 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สนง.เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ 20 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สนง.เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ 22 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สนง.เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ 26 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สนง.เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ 27 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สนง.เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ 28 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สนง.เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ 29 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สนง.เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ 2 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สนง.เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ 4 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สนง.เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ 10 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สนง.เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ 17 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สนง.เกษตรอำเภอเมืองจันทร์ 24 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ