สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังหิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 20 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 12 กันยายน 2562 100 47 0 0 47 47 0 5 0 42 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 26 กันยายน 2562 100 60 0 0 60 60 0 51 1 8 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 25 มิถุนายน 2563 50 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 26 มิถุนายน 2563 20 18 0 1 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ