สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังหิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 20 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 12 กันยายน 2562 100 48 0 0 48 48 0 6 0 42 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 26 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 71 1 8 รายชื่อ