สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังหิน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวังหิน

300

54

0

30

84

84

0

16

0

68

1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 20 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 12 กันยายน 2562 100 54 0 0 54 54 0 12 0 42 รายชื่อ