สรุปยอดห้องสอบ อำเภอน้ำเกลี้ยง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 16 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 17 ตุลาคม 2562 180 0 18 81 99 99 0 0 1 98 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2562 170 23 3 56 82 82 0 3 1 78 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 19 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 20 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ