สรุปยอดห้องสอบ อำเภอน้ำเกลี้ยง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอน้ำเกลี้ยง

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 16 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ