สรุปยอดห้องสอบ อำเภอน้ำเกลี้ยง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 16 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 17 ตุลาคม 2562 180 0 18 81 99 99 0 0 1 98 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2562 170 23 3 56 82 82 0 3 1 78 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 19 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 20 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 7 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 9 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 14 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 16 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 21 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 22 เมษายน 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 23 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 24 เมษายน 2563 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 27 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 28 เมษายน 2563 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 29 เมษายน 2563 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 29 เมษายน 2563 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 30 เมษายน 2563 800 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 30 เมษายน 2563 150 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 5 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 6 พฤษภาคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 7 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 8 พฤษภาคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 12 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 13 พฤษภาคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 14 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 15 พฤษภาคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 19 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 20 พฤษภาคม 2563 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 21 พฤษภาคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 21 พฤษภาคม 2563 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 22 พฤษภาคม 2563 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 26 พฤษภาคม 2563 200 0 0 22 22 22 0 0 7 15 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 27 พฤษภาคม 2563 200 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 28 พฤษภาคม 2563 120 0 0 11 11 11 0 0 2 9 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 29 พฤษภาคม 2563 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 1 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 2 มิถุนายน 2563 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 3 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 4 มิถุนายน 2563 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 9 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 10 มิถุนายน 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 11 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 12 มิถุนายน 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 16 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 17 มิถุนายน 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 18 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 19 มิถุนายน 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 23 มิถุนายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ