สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีรัตนะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 6 กรกฎาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 7 กรกฎาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 10 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 11 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 12 กรกฎาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 13 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 16 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 17 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 18 กรกฎาคม 2562 60 0 14 1 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 19 กรกฎาคม 2562 30 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 20 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 27 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 2 สิงหาคม 2562 100 0 14 3 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 6 สิงหาคม 2562 40 0 3 15 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 10 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 11 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 13 สิงหาคม 2562 80 0 13 2 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 14 สิงหาคม 2562 80 0 6 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 17 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 25 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 27 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 29 สิงหาคม 2562 100 0 3 17 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 30 สิงหาคม 2562 53 0 2 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 11 กันยายน 2562 100 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
51 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 12 กันยายน 2562 160 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 13 กันยายน 2562 100 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
53 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 19 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
54 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 24 กันยายน 2562 170 124 0 0 124 124 0 0 0 124 รายชื่อ
55 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 25 กันยายน 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
56 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 26 กันยายน 2562 30 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 30 กันยายน 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
58 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
59 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 21 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
63 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 30 ตุลาคม 2562 0 0 2 0 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
64 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 11 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 12 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 13 พฤศจิกายน 2562 50 1 11 24 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
67 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 14 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 15 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 19 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 22 พฤศจิกายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 26 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
72 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 22 เมษายน 2563 20 3 5 1 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
73 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 29 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 30 เมษายน 2563 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 22 มิถุนายน 2563 140 7 0 80 87 87 0 74 0 13 รายชื่อ
76 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีรัตนะ 29 มิถุนายน 2563 80 7 1 12 20 20 0 20 0 0 รายชื่อ