สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนคูณ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโนนคูณ

855

0

0

13

13

13

0

0

0

13

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 8 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 15 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 5 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2562 90 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 26 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 2 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 6 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 9 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 16 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 23 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 30 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ