สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโนนคูณ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 8 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 15 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 5 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 13 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2562 90 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 2 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 6 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 9 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 16 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 23 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ 30 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ