สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบึงบูรพ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตร 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตร 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตร 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตร 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตร 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตร 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตร 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตร 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตร 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตร 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตร 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตร 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตร 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ 2 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ 24 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ 25 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ 26 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ 27 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ 28 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ 29 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ 30 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ 1 พฤษภาคม 2563 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ 4 พฤษภาคม 2563 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ 5 พฤษภาคม 2563 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ 6 พฤษภาคม 2563 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ 7 พฤษภาคม 2563 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ 8 พฤษภาคม 2563 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเเกษตรอำเภอบึงบูรพ์ 11 พฤษภาคม 2563 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ