สรุปยอดห้องสอบ อำเภออุทุมพรพิสัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อุทุมพรพิสัย

420

30

0

63

93

93

0

14

0

79

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 45 0 0 40 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 4 กันยายน 2562 45 30 0 3 33 33 0 10 0 23 รายชื่อ