สรุปยอดห้องสอบ อำเภอราษีไศล

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอราษีไศล

1,141

181

0

0

181

181

0

17

0

164

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 3 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 10 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 17 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 4 กันยายน 2562 70 38 0 0 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 5 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 11 กันยายน 2562 51 50 0 0 50 50 0 12 0 38 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 12 กันยายน 2562 70 63 0 0 63 63 0 5 0 58 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอราษีไศล 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ