สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขุนหาญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 5 สิงหาคม 2562 40 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
11 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6 สิงหาคม 2562 80 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
13 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6 สิงหาคม 2562 40 7 0 2 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
15 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 7 สิงหาคม 2562 30 5 0 1 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 8 สิงหาคม 2562 80 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
20 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 8 สิงหาคม 2562 20 1 0 19 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
21 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 15 สิงหาคม 2562 36 17 0 3 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2562 32 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
46 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2562 32 7 0 5 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
47 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 21 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2562 40 12 1 7 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
49 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 22 สิงหาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 28 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 29 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 29 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 29 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 29 สิงหาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 30 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 5 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 5 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 5 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 5 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 12 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 12 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 12 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 12 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 13 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 17 กันยายน 2562 60 8 0 26 34 34 0 4 1 29 รายชื่อ
121 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 18 กันยายน 2562 150 0 0 25 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
125 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 18 กันยายน 2562 36 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
126 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 18 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 19 กันยายน 2562 250 58 0 64 122 122 0 8 0 114 รายชื่อ
129 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 19 กันยายน 2562 32 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
130 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 19 กันยายน 2562 36 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
131 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 19 กันยายน 2562 32 1 0 11 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
132 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 20 กันยายน 2562 32 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
133 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 20 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
134 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 20 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
135 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 20 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 24 กันยายน 2562 140 0 0 17 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
141 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 25 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
145 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 25 กันยายน 2562 32 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
146 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 25 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 25 กันยายน 2562 32 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
148 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 26 กันยายน 2562 36 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
149 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 26 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 26 กันยายน 2562 32 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
151 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 26 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
152 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 27 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
153 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 27 กันยายน 2562 32 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
154 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 27 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
155 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 27 กันยายน 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
156 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
157 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
158 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
159 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
160 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
161 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
162 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
163 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
164 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
165 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 ตุลาคม 2562 32 0 3 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
166 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
167 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
168 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 ตุลาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
169 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 3 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
170 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 3 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
171 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 3 ตุลาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 3 ตุลาคม 2562 32 0 2 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
173 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 ตุลาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
175 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 ตุลาคม 2562 32 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
176 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
177 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
178 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
179 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
180 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
181 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
182 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
183 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
184 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
185 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
186 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
187 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 ตุลาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
188 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 ตุลาคม 2562 32 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
189 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 10 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
190 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 10 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
191 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 10 ตุลาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
192 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 10 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
193 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
194 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
195 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
196 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 11 ตุลาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
197 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
198 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
199 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
200 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
201 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
202 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
203 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 ตุลาคม 2562 32 9 0 8 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
204 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 ตุลาคม 2562 32 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
205 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 ตุลาคม 2562 100 6 0 12 18 18 0 2 0 16 รายชื่อ
206 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 ตุลาคม 2562 32 4 0 9 13 13 0 1 0 12 รายชื่อ
207 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 17 ตุลาคม 2562 32 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
208 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 17 ตุลาคม 2562 32 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
209 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
210 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 17 ตุลาคม 2562 32 0 1 13 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
211 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2562 32 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
212 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2562 32 7 0 4 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
213 ศพก.เครือข่ายตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2562 32 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
214 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
215 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
216 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
217 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 2 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
218 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 3 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
219 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 4 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
220 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 5 เมษายน 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
221 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6 เมษายน 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
222 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 7 เมษายน 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
223 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 8 เมษายน 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
224 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 9 เมษายน 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
225 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 10 เมษายน 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
226 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 15 เมษายน 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
227 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 16 เมษายน 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
228 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 23 เมษายน 2563 320 55 0 2 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
229 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 24 เมษายน 2563 400 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
230 เทศบาลตำบลกันทรอม ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 24 เมษายน 2563 100 47 0 0 47 47 0 14 0 33 รายชื่อ
231 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 25 เมษายน 2563 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
232 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 30 เมษายน 2563 100 27 0 1 28 28 0 28 0 0 รายชื่อ
233 ศาลา อกม. สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 3 มิถุนายน 2563 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ