สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปรางค์กู่

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปรางค์กู่

180

0

65

0

65

65

1

0

0

64

1. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 22 สิงหาคม 2562 20 0 10 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
5. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 29 สิงหาคม 2562 20 0 20 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
7. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 5 กันยายน 2562 20 0 12 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
8. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 12 กันยายน 2562 20 0 19 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
9. หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 19 กันยายน 2562 20 0 4 0 4 4 1 0 0 3 รายชื่อ