สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปรางค์กู่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 22 สิงหาคม 2562 20 0 10 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
7 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 29 สิงหาคม 2562 20 0 20 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
9 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 5 กันยายน 2562 20 0 12 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
10 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 12 กันยายน 2562 20 0 19 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
11 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 19 กันยายน 2562 20 0 4 0 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
12 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 3 ตุลาคม 2562 20 0 10 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
14 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 10 ตุลาคม 2562 30 0 15 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
15 หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ 25 ตุลาคม 2562 20 0 11 0 11 11 0 4 0 7 รายชื่อ